Farmorsfars syssling: Amanda Jonson Paglassi

Född: 3/5 1889 i Hornaryd. Död:196X i USA

Yrke: Hade syfirma i New York tillsammans med sina systrar

Övrigt: Till USA 1/5 1911. Gift med en svenskättad byggmästare som hette Viktor, senare gift med en italienare.

Barn: Nej