Under perioden 1842-48 flyttade byggmästaren Sven Björklund till backstugan Norratorp under Hökagården. Här hade han ett litet jordbruk där Hökagården idag ligger. Vad som hände med Norratorp är inte bekant, men troligen användes virket för att bygga det som sedermera skulle bli Hökagården.

Hökagårdshuset byggdes (sannolikt år 1877-1878)  av Sven Björklund (23/12 1813-7/6 1884). Han lär ha förbyggt sig med Hökagården, och även kyrkan i Tolg (1879-1882) som han uppförde blev en förlustaffär för honom. Han byggde även Tjureda-  (1862) och Drevs kyrkor (1868) samt troligen Tolgs prästgård.

Sven Björklund

Sven var först gift med Ingrid Johansdotter (6/6 1804-15/2 1876). Gifte sedan om sig 15/10 1876 om sig med Stina Kajsa Johannesdotter f 26/9 1850. Änkan Stina lånade år 1888 40 kr av Byamännen för uppförande av en ny stuga; Backstugan "Björklunds Stinas".

Hökagården, troligen 1910-talet

Johannes Nilsson (31/7 1858-21/12 1937) övertar Hökagården år 1890 och bor där själv med pigan Ida Rubin (26/9 1867-19/3 1948) vilken han sedermera gifter sig med och får enda barnet Johan Nilsson (19/3 1910-4/2 1960; cancer), vilken tar över gården. Johan gifter sig med Margit Nilsson (9/9 1913-5/2 1973). Får barnet Kerstin Johansson (25/4 1941-9/2 1990).

Johannes Nilsson

Johan och Margit Nilsson

Kerstin och Håkan Johansson

Hökagården 1950-talet

1/1 1974 tillträder Eva (1934-) och Villi Samuelsson (21/9 1939-27/9 1995) med barn Hökagården

Eva och Villi Samuelsson och barnen Anders, Oskar och Lovisa

Hökagården våren 1989