Ovan: Norrhults Klockaregård, gamla huset som revs 1923. Fr v står Helga Lövkvist, Aina gift Wahlgren, Ida Karlsdotter, Ernst Samuelsson med Evald Samuelsson

       Norrhults Klockaregård, troligen omkring 1940

Flygfoto över Klockargården, troligen omkring 1950