Farfars farfars fars moster: Lena Danielsdotter

Född: 3/12 1789 i Källreda Piparegård, Tolg. Död: 4/4 1874 i backstugan Planen under Asaryd Sörgård, Asa

Yrke: Bond- och torparhustru

Övrigt: Gift med Johan Nilsson f 19/7 1784-1/1 1868 i Asa. Arrenderar Asaryd Karlsgård fram till år 1842 då de flyttar till torpstuga under Nästagård. 1846 flyttar de till backstugan Planen och betecknas där i kyrkboken som "utfattige - befrias".

Barn: Nils Johansson 19/2 1811 (1829? till?), Peter Johansson 15/5 1814-18/1 1893, Kerstin Johansdotter 26/5 1816-11/3 1907, Martha Johansdotter 31/3 1819 (sjuklig, 1851 till Borlanda Dusagård, Söraby, inget spår sedan), Jonas Johansson 23/3 1822-26/9 1904, Sven Johansson 25/9 1824-25/12 1908, Sara Johannesson 11/4 1827-7/7 1918, Katarina Nilsson 17/10 1829-5/1 1915, Johannes Johansson 8/11 1834-14/5 1918