Morfars morfarsfar: Sven Pettersson

Född: 8/9 1805 i Riset under Mörkabo skog (Kamparås), Nårunga. Död: 15/9 1867 under Östad Mellomgård, Lena

Yrke: Backstugesittare under Östad Mellomgård

Barn

Övrigt: Flyttar 14/10 1847 från Riset i Nårunga till Vagnshed Skattegård i Långared.

Syskon: Johannes Petersson 24/5 1808 i Nårunga-24/6 1808 i Nårunga, Bengt Petersson 15/3 1815, Maja Petersdotter 22/10 1819, fler?

Svens fars sida               Svens mors sida