Mors kusin: Tage Josefsson

Född: 14/3 1939 i Hjälmeryd, Kvinnestad

Yrke: Jordbrukare, sågverksarbetare

Tage lyfts på hans kommando av tjuren hemma på gården

Övrigt: Vräktes från fädernegården då Remmene skjutfält utvidgades. Flyttade med föräldrarna till Fättlinggården i S Björke