Holkastorps by

Skifteskartan 1851

Åldermannahandlingar

Bastan

 Björklunds Stinas (Norratorp)

Fattigstugan (Fridslyckan)

Gamla Holkastorps skola

Gamla Hökagården 5:6

Grönadal 3:4

Haga 1 (avsöndrat från Tolftadelen?)

Haga 2 (avsöndrat från "Ellens"?)

Hygget 1:16

Hökagården

Klippiga bergen ("Kalles")

Lillastugan (under Södergård)

Norratorp

Norregård ("Dahls")

Norrelycke (under Storagården, "Rosells")

Nya soldattorpet (Sjöanäs 1:1 ("Ehns"))

Nybygget

Näset

"Sommarstugan vid Näset"

Skogslund (smedjan/verkstaden)

Skogslyckan ("Märtas")

Skogsnäs

Storagården ("Bringes")

Storagården 4:2 ("Hermans")

Södergården ("Erik/Kalles")

Södratorp ("Reinholdastugan","Jonåsa")

Tolftadelen (Västergård)

Utgärdet 4:5

Västergård 1:3 ("Lisas")

Västergård 1:5 (Backen)

Västergård 1:9 ("Per Johannessons")

Västergård 1:10 ("Ellens")

 

Diverse fastigheter näraliggande till Holkastorp:

Bäckaskog

Davidslund

Nyhagen ("Johan Sotares")

Vasebro